EN ÜSTE DÖN

Fujifilm sosyal yeşil enerjiye olan bağlılığını ciddiye alır. Biz enerji şirketi Eneco ile ortaklığımızı genişletmekteyiz.

Dört büyük şirket – Coca-Cola, Fujifilm, IFF ve Agristo – Cofely ve De Dommel Su İdaresi ile birlikte – operasyonlarının çevresel etkilerini en aza indirme hedeflerini yerine getirdiler ve ortak bir...