PORÓWNAJ JAKOŚĆ ZA POMOCĄ NASZEGO NOWEGO NARZĘDZIA: NARZĘDZIE DO PORÓWNYWANIA TECHNOLOGII WYDRUKU

Nasza najnowsza innowacja – the Print Technology Comparison Tool (narzędzie do porównywania technologii wydruku) – porównuje różne techniki drukowe z udziałem Oryginalnego Papieru Fotograficznego. Dzięki technologii halogenosrebrowej, na wydrukowanym obrazie brak jest śladów rastru czy kropel atramentu. Jest to wydruk tonalny z jednolitym kolorem każdego pojedynczego piksela obrazu, co daje rezultat w postaci płynnego i naturalnego odwzorowania kolorów. Każdy pojedynczy piksel może być całkowicie wypełniony jednym z 16,7 mln kolorów – to po prostu prawdziwa, klasyczna odbitka fotograficzna.

Wydruk cyfrowy (technologia ElectroInk):

Technologia ta korzysta ze standardowego rastra ekranowego do tworzenia różnych kolorów. Modulacja odcieni osiągana jest dzięki użyciu kropek różnej wielkości czystego tonera kolorów. Muszą zostać użyte co najmniej cztery czyste barwy: żółta, cyjan, magenta i czarna.

Technologia druku atramentowego:

Zamiast regularnego linearnego układu kropek rastra ekranowego, technologia atramentowa zapewnia losowy rozkład kropel tuszów barwnych o czystych kolorach: cyjanu, magenty, żółtego i czarnego. Współczesne atramentowe maszyny drukarskie mogą różnicować wielkość kropel tuszu i są w stanie nanosić na podłoże krople całkiem niewielkich rozmiarów.

Zastrzeżenie:
Powyższe obrazy przedstawiają powiększenie o wysokiej rozdzielczości i nie odpowiadają rzeczywistej skali powierzchni.