“Born in a Diamond Mine”, fotoğrafçı Isa de Jong’un devam eden bir projesidir. Görsel araştırması kendi nesliyle ilgili; kriz içinde doğmuş bir nesil. Kapitalizmin, toplumsal ve siyasi huzursuzluğun, çevresel felaketlerin ve teknolojik dönüşümlerin birbirine bağlı krizi, giderek daha acil ve somut hale geliyor.

Kısacası: Bu proje ile Isa, çağdaşları (Gen Z) hakkında ve onlarla birlikte bir zaman kapsülü yaratmak istiyor. Bu nedenle, şu anda akranlarıyla dünya vizyonları ve (kişisel) gelecekleri hakkında konuşuyor. Isa, zaman kapsülü içinde bu neslin korkularını ve gelecekle ilgili hayallerini fotoğraf, el yazısı notlar ve çizimler kullanarak arşivlemek istiyor.

Isa de Jong kimdir
İsa de Jong (d. 1998), Hollanda, Rotterdam’da yaşayan yirmi beş yaşında bir portre fotoğrafçısıdır. Fotoğraflarıyla kendi kuşağı hakkında zaman kapsülleri yaratmayı hedefliyor. “İş birlikçi portreler” aracılığıyla, akranlarıyla birlikte kişisel ve derinlemesine hikayeler anlatıyor. Bu hikayeler, deneklerinin yalnızca kaygı, belirsizlik ve duygusal durumlarını değil, aynı zamanda zaman kapsüllerini yaparken birlikte öğrendiklerini de ortaya koyuyor.

Bu proje nasıl başladı?
Isa düzenli olarak arkadaşlarıyla gelecekle ilgili fikirleri hakkında konuşurdu. Günümüz toplumuna dair korkularını birbirlerine anlattılar; kapitalist sistem, sosyal ve politik adaletsizlik, çevresel felaketler ve teknolojik gelişmeler. Bazıları bunun umutsuz bir durum olduğunu düşündü, bazıları ise bu konuda çok olumlu düşündü.

Bu tür konuşmalar günlük bir olay haline geldi. Televizyonu açar mısın? Ardından doğal afetlerin ve insan hakları ihlallerinin görüntüleriyle dolup taşarsınız. Bu, kendimizi içinde bulduğumuz krizlerin hepimizi daha fazla bilinçlendirme etkisine sahiptir. Ancak bu aynı zamanda bir tür kapsayıcı ekolojik depresyona da neden oluyor. İstikrar eksikliği herkesin yakından tanıdığı bir şeydir. Isa, diğer çağdaşlarının gelecek hakkında nasıl düşündüklerini merak etmeye başladı. Bu nedenle, birkaç akranıyla gelecek hayalleri hakkında konuşuyor. Isa bu proje ile bu kuşağın tüm güçlü duygularını arşivlemek istiyor. Proje neredeyse bir yıldır devam ediyor ve şu anda farklı bir katılımcı grubuna sahip.

FOTODOK Yetenek Elçiliği
FOTODOK yeni bir program başlattı: FOTODOK TALENT EMBASSY! Pictoright Fonu sayesinde, FOTODOK önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl gelişmekte olan 10 fotoğrafçıyı gelişimlerinde destekleyebilecek ve onları uluslararası fotoğraf festivallerine götürebilecek. İlk baskı için 10 içerik oluşturucu seçildi.

Isa de Jong onlardan biri! Beşi Fransa’nın Arles kentindeki Rencontres d’Arles’e gitti. Isa, diğer dört fotoğrafçı ile birlikte Portekiz’in Braga kentindeki Encontros da Imagem’e gidiyor.
Fujifilm ona hazırlıklar ve baskılar konusunda yardımcı oldu.

Enkontros da Imagem
Encontros da Imagem, geçmişi rehber olarak kullanarak ileriye bakan bir yaklaşımla bu yıl 15 Eylül ile 28 Ekim arasında Braga’ya dönüyor. Encontros da Imagem’in 33. baskısının teması; Gelecek için Deneme. Festival, yeni ortaya çıkan ve yerleşik sanatçıları öne çıkararak klasik ve çağdaş fotoğrafçılığı ve genel olarak görsel sanatları kutluyor.

Açılır sergi
Fotoğraf festivali sırasında, Isa de Jong, Braga’daki Palácio do Raio’da bir pop-up sunumu sırasında ‘Born in a Diamond Mine’ projesini gösterecek. Çeşitli portreler ve el yazısı metinler sergilenecek.
Fujifilm Orijinal Fotoğraf Kağıdı, bu sunumun baskılarına sponsor oluyor.

Açılır sergi ayrıca seçilen diğer fotoğrafçıların devam eden süreçlerini de içerisinde barındıracak; Ilias Bardaa, Yara Jimmink, Michelle Piergoelam ve Remco de Vries.

Eserler 15-18 Eylül tarihleri arasında sergilenecek. Kaçırmayın!

https://www.isadejong.com/born-in-a-diamond-mine
http://encontrosdaimagem.com/2022/en/
https://www.fotodok.org