Marc van Loon’a göre Jos Peters, “emülsiyon prosesi için bir ilham kaynağıdır’’. Jos, 1987 yılında kariyerine başladığından bu yana şirketin en deneyimli emülsiyon uzmanlarından biri hâline gelirken becerilerine kaplama ve bitirme tesisi uygulamalarını da ekledi.

CLP ürünleri üç proses adımında üretilir ve Jos, ışığa duyarlı ve renk tanımlayıcı emülsiyonlardan ve bunların lamine kağıt üzerine kaplanmasından kaplanmış CLP rulolarının müşterinin isteği formatlarda kesilmesine kadar tüm bu proseslerde uzmanlaştı. İşini, güvenliği ve çevreyi her zaman göz önünde bulundurarak doğru zamanda iyi kalite ürünler üretmek olarak görüyor.

Jos, etkili proses denetiminin özellikle olası olumsuz durumlara müdahale etmek ve olacakları ön görmek için önemli olduğunu teyit ediyor. Öncelikleri belirlemek ve hangi adımların ne zaman atılması gerektiğine karar vermek için bakım, lojistik, kural koyucuların temsilcileri ve teknik ekiplerle düzenli olarak toplantı yapmasının sebebi de işte bu. Meslektaşları için üretim sırasında yaşananların tam bir genel görünümünü oluşturmak için can alıcı bir husus olan şeffaf raporlamayı tamamıyla destekliyor.

Jos, Fujifilmdeki görevinin küçük grup aktiviteleri, yönetim eğitim programları ve analitik sorun giderme eğitimlerini kapsayan eğitim fırsatları ile ona becerilerini geliştirme ve bunları etkili bir şekilde uygulama imkanı sunduğunu büyük bir minnetle onaylıyor.

Her Zaman İlk Önce Güvenliği Sağlama
Jos, sürekli “deneme ve ayarlama’’ yapmayı gerektiren, herkesin yapım sırasında güvenli şekilde çalıştığından emin olmak gibi işlerin doğru şekilde tamamlandığı zaman tatmin olur. Aslında insanlar kimya tesislerinde makinelerle çalıştığından bu yana sürekli olarak güvenliği düşünür. Otomatik olarak işlerin daha etkili veya daha iyi bir şekilde yapılıp yapılamayacağını düşünürken genellikle fabrikada genel olarak neler olup bittiğini ve ayarlama yapılması gerekip gerekmediğini saptamak için “kuş bakışı görünüm’’ prensibini benimsiyor.

Jos’un baş teknisyeni James Abalain şöyle diyor: “Jos her zaman yürürlükteki güvenlik kurallarına uygun şekilde çalışır ve neredeyse tüm emülsiyon sorunlarını kendi başına çözer’’. Ayrıca bir ekip içindeyken tatlı bir dille tavsiyelerde bulunur ve yeni çalışanlara emülsiyon hakkında derinlemesine eğitim verir. Ekibi özellikle neşeli kalıp öğrenme arzusuyla hareket ederken muazzam bir sorumluluk duygusuyla emülsiyon/proses ve bitirme prosesleri arasında son derece hızlı geçiş yapabilmesini takdirle karşılıyor.