COVID-19 miał wpływ na liczbę wydruków fotograficznych. Zauważyliśmy, że rynek online wzrósł o 8,2% w 2020 roku i wyraźnie wzrósł odsetek sprzedaży internetowej. W 2020 roku 48,7% zakupów odbitek fotograficznych zostało dokonanych przez Internet, w porównaniu do 39,2% w poprzednim roku. Z drugiej strony dostrzegamy, z powodu wprowadzanych ograniczeń związanych z pandemią, spadek sprzedaży detalicznej wydruków fotograficznych o 26,6%. Łączna sprzedaż internetowa i detaliczna wykazuje niewielki spadek o zaledwie 13% w trudnym 2020 roku. Duże laboratoria odnotowały nawet wzrost. Oczekuje się, że dalszy wzrost w Internecie będzie kontynuowany. Odbędzie się on niestety kosztem wydruków wykonanych na miejscu.

Duże laboratoria fotograficzne w Europie Zachodniej korzystają głównie z oryginalnego papieru fotograficznego Fujifilm z technologią AgX do odbitek i fotoksiążek rozkładanych na płasko, przy jednoczesnym wykorzystaniu techniki szybkiego drukowania i przetwarzania oferowanej przez Imaging Solutions AG (Szwajcaria). Dzięki temu te duże laboratoria fotograficzne mogą spodziewać się rozwoju w nadchodzących latach. Wydaje się, że inwestowanie w sprzęt do szybkiego drukowania i przetwarzania jest obecnie uzasadnione. Z obliczeń wynika, że laboratoria fotograficzne mogą liczyć na doskonały zwrot z inwestycji. Wniosek ten można było wyciągnąć wcześniej, ponieważ COVID-19 znacznie uwidocznił tę tendencję.