Srebro jest niezbędnym składnikiem gwarantującym jakość wydruków na papierze fotograficznym. Podczas procesu wywoływania fotograficznego ze zdjęcia usuwane jest 99% całego srebra. Gdzie ono jednak trafia? W trakcie procesu nasi klienci odzyskują już 96%! Większość z nich robi to samodzielnie. Część z nich gromadzi odpady chemiczne i przekazuje je firmie zajmującej się gospodarką odpadami. Ostatnie 3% trafia do wody płuczącej w ramach procesu wywoływania RA4. Z tego względu, niestety, część srebra trafia do kanalizacji.

Fujifilm zobowiązało się podjąć wszelkie starania, aby zamknąć tę lukę. Naszym celem jest odzyskanie 100% srebra w ramach całego łańcucha produkcji. Z tego powodu opracowujemy system, który ma pomóc naszym klientom odzyskać srebro we własnych zakładach. System można w pełni zintegrować z procesem wywoływania RA4. Pomagamy klientom kontrolować wodę płuczącą, usprawniając proces niewielkim nakładem pracy i zapewniając możliwość zebrania i odzyskania wartości pozostałego srebra. Cel ten jest częścią naszej strategii redukcji, ponownego użycia i recyklingu i doskonale wpisuje się w zakres naszych celów zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak wykorzystanie w 100% zrównoważonej energii i zmniejszenie ilości opakowań. Chcemy wykonać każdy możliwy mały krok, aby zbliżyć się do bardziej przyjaznej dla środowiska i zrównoważonej przyszłości.

Wraz z rozwojem naszego nowego systemu kolumnowego odzyskamy prawie całe srebro z wody  płuczącej. Mówiąc precyzyjnie, nowy system odzyskiwania srebra zmniejszy jego ilość do mniej niż 0,1 mg/litr. W tym celu musimy zoptymalizować parametry procesu RA4. Czyniąc proces RA4 bardziej przewidywalnym, możemy zagwarantować niezawodność procesu odzyskiwania srebra. Stabilizacja procesu RA4 ma nie tylko pozytywny wpływ na zużycie wody podczas procesu, ale również przyczynia się do ponownego wykorzystania wody. Wszystko to przyczyni się do zmniejszania śladu węglowego w cyklu życia naszego papieru fotograficznego.

Ponieważ wciąż jesteśmy na etapie badań i rozwoju, wszystkie istotne dane są obecnie gromadzone i analizowane. Jesteśmy w fazie weryfikacji koncepcji, aby określić nowe parametry procesu i wydajność. Następnie przetestujemy nowy system odzyskiwania srebra w pilotażowym laboratorium fotograficznym, zanim zaoferujemy go większym laboratoriom fotograficznym.
Zgodnie z założeniami systemu nie zależy on od ludzi. Po zamontowaniu niezależnie gwarantuje dalszą redukcję srebra w wodzie płuczącej. Naszym celem jest osiągnięcie 100% odzysku srebra do 2025 roku.