Belçikalı bir fotoğraf laboratuvarı bize kimyasallarını nasıl işlediği hakkında bir fikir veriyor. Bu bize aslında bu süreçteki tüm malzemelerin geri dönüştürüldüğünü gösteriyor. Ama en baştan başlayalım: pozlanan malzeme bir banyo ve ağartma maddesi ile banyo edilerek bir banyo makinesinde sabitlenir. Bu iki fotokimya türünden ortaya çıkan atık fotoğrafik sıvıları banyo makinelerinden doğrudan sıvıların depolanması için özel olarak imal edilmiş büyük kaplara pompalanır.

Variller dolduğunda Belçika’da nikel, bakır, kalay ve gümüş geri kazanımında uzman, tanınmış bir endüstriyel atık toplama ve işleme şirketi tarafından pompalanıp boşaltılarak alınır. Bu atık işleme şirketi tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların depolanması/nakliyesi ve işlenmesi için kapsamlı bir çevre ruhsatına sahiptir.

Atık işlemede farklı işleme yöntemleri belirli R veya D kodu altında gruplandırılmıştır. R, geri kazanım ve D bertaraf anlamına gelmektedir. Bu nedenle R uygulamaları bir tür geri dönüşümü kapsarken D uygulamaları bertarafı (atık depolama, yakma veya boşaltma) kapsar. Bu Belçikalı fotoğraf laboratuvarından çıkan fotokimyasal atık, yalnızca R uygulamaları yoluyla %100 işlenir.

Fotokimya, ± %95 su ve ± %5 fotoğrafik kimyasallardan oluşur. Belçika’da bu %5’lik fotoğrafik kimyasallardan önce gümüş ayrılır. Kalan kısım Almanya’daki ülke genelinde faaliyet gösteren EVG atık yönetimi grubuna gönderilir. Bu şirket gelişmiş kimyasal-fiziksel arıtma sistemleri kullanmaktadır ve çevreyi korumak için geleneksel yakma sistemlerini terk etmişlerdir. İşlem sırasında ikincil malzemeler geri kazanılarak ekonomik döngüye tekrar kazandırılabilmektedir. Bu nedenle artık sıvı da bir R uygulaması aracılığıyla işlenir.

İlk olarak kullanılan solüsyon kalan metal parçacıkları uzaklaştırmak için süzülür. Ardından, fotoğrafik kimyasalların son kalıntısına azot eklenir ve Kontranox adı verilen yeni nihai ürün çimento endüstrisine sunulur. Burada Kontranox, NOx (azot oksit) emisyonlarını azaltmak için çimento fırınlarında kullanılmaktadır.

Dolayısıyla işlemlerimiz sırasında açığa çıkan fotoğrafik sıvıların tamamen işlendiğini söyleyebiliriz. Kalıntı atık kalmaz.