Skoro czytasz ten tekst, jesteś najprawdopodobniej, podobnie jak nasz zespół i ja w Fujifilm, fanem światłoczułego kolorowego papieru.

Zdecydowaliśmy się na wydawanie niniejszego newsletteru, aby przekazywać aktualne wiadomości i informować o naszym ogromnym zaangażowaniu w proces tworzenia odbitek zdjęć a także poprzez regularne informowanie o rozwijaniu naszych produktów, działaniach marketingowych i operacyjnych. Podejmujemy intensywne wysiłki, by dostarczać nowe materiały uwzględniając zmiany zachowania naszych klientów oraz ewoluujące potrzeby fotografów na całym świecie. Jednocześnie w całym procesie rozwijania produktu cały czas skupiamy się na tym co jest najważniejsze w papierze fotograficznym – jakości.

W sekcji poświęconej bieżącym działaniom, chcemy informować Cię o udoskonaleniach i innowacjach w zakresie sprzętu do wywoływania i druku zdjęć, w systemach chemii fotograficznej oraz przetwarzania odpadów. Pracując z razem z partnerami z branży, dążymy do najpełniejszego odpowiadania na potrzeby klientów w zakresie ekologii i efektywności produkcji.

Wyrażam głęboką nadzieję, że poprzez niniejszy newsletter oraz inne aktywności marketingowe ukierunkowane na promowanie trwałych korzyści, jakie zapewniają systemy fotograficzne, będziesz adekwatnie informowany o naszych działaniach i „zarazisz się” naszym entuzjazmem do Oryginalnych Papierów Fotograficznych Fujifilm!

Jeśli chciałbyś przedstawić swoje komentarze lub zadać pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem:  info@originalphotopaper.com.

David Honey